Νέα συνεργαζόμενη ακαδημία η TORNADOS PFA

Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

Νέα συνεργαζόμενη ακαδημία για το δικτυό μας η TORNADOS PFA από την περιοχή της Καλαμάτας. Ευχόμαστε να έχουμε μία καλή και δημιουργική συνεργασία.