Ποδοσφαιρικές Ακαδημίες

 
1. BASIC
 • Στοιχεία ακαδημίας (φιλοσοφία λειτουργιάς, στοιχειά επικοινωνίας).
 • Δημιουργία ψηφιακού προφίλ όλων των αθλητών της.
 • Χρώματα - γραφικά της επιλογής της.
 • Στοιχεία - βιογραφικό των προπονητών της.
 • Video με τις εγκαταστάσεις της ακαδημίας.
 • Photo gallery με επιλογές της ακαδημίας.
 • Καρτέλα αξιολόγησης αθλητών (πλήρης καρτέλα αξιολόγησης αθλητή).
 • Ανανεώσεις και επεξεργασία του προφίλ των αθλητών σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με την αγωνιστική δραστηριότητα των τμημάτων και των αθλητών της.
 • Αποστολή μηνυμάτων ενημέρωσης στους γονείς.
 
Η ακαδημία αποκτά την δυνατότητα να έχει:
 • Προβολή μετρήσεων για κάθε μέλος.
 • Αναφορές μετρήσεων για κάθε μέλος.
 • Διαχείριση του προφίλ της.
 • Δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων στα μέλη της.
 • Συγκρίσεις με προφίλ παιδιών-αθλητών άλλων ακαδημιών.
 • Διαχείριση των προφίλ των αθλητών της.
 
Ο γονέας αφού δημιουργηθεί το προφίλ του παιδιού του αποκτά έναν κωδικό μέλους και πλέον θα έχει δυνατότητες όπως:
 • Προβολή μετρήσεων - αναφορών μετρήσεων του παιδιού του μέσω της καρτέλας.
 • Παρακολούθηση των ανανεώσεων και των αξιολογήσεων που γίνονται από την ακαδημία στο προφίλ του παιδιού του.
 • Διαχείριση ατομικού προφίλ του παιδιού του μέσω του κωδικού μέλους (προώθηση και αξιοποίηση του προφίλ του παιδιού του όπως ο ίδιος επιθυμεί).
 
Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με κωδικούς που δίνονται από την εταιρεία στα μέλη ανάλογα με την ιδιότητα τους (διευθυντής ακαδημίας, γονείς αθλητών, προπονητές ).
 
2. GOLDEN
Το συγκεκριμένο πακέτο υπηρεσιών από την εταιρεία μας έχει τις ίδιες παροχές με το basic πακέτο.
Προστίθεται ο εργομετρικός έλεγχος για τους αθλητές στην αρχή και στην μέση της σεζόν.
O εργομετρικός έλεγχος θα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις των ακαδημιών από συνεργάτες της εταιρείας.
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ MY.PORTAL
Για τις ακαδημίες που το επιθυμούν υπάρχει η δυνατότητα να αποκτήσουν τη δική τους δικτυακή πύλη για την παροχή ηλεκτρονικής πληροφόρησης προς τους αθλητές και τους γονείς τους.
Η δικτυακή πύλη λειτουργεί σε ηλεκτρονική διεύθυνση της επιλογής σας (π.χ. http://portal.myacademyname.com) και εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τους αθλητές της συγκεκριμένης ακαδημίας.